Główny Szlak Beskidu Wyspowego Beskidzkie Wyspy !!

Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK ustanawiają odznakę za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Wyspy"
Opublikowano: 25.04.2021

Start z Bazy Lubogoszcz

Schronisko Baza Lubogoszcz - szlak czarny i czerwony

Lubogoszcz (968 m n.p.m.) - szlak zielony

Mszana Dolna – szlak żółty

Grunwald (Wsołowa 624 m n.p.m.) – Czarny Dział (673 m n.p.m.) - Ćwilin (1072 m n.p.m.) - szlak niebieski

Jurków – szlak niebieski

Mogielica (1171 m n.p.m.) - szlak zielony

Przełęcz Rydza Śmigłego Chyszówki - Łopień (951 m n.p.m.) - szlak zielony

Dobra szlak zielony

Śnieżnica (1006 m n.p.m.) - szlak niebieski i zielony

Schronisko na Śnieżnicy - szlak niebieski

Kasina Wielka - szlak żółty i czerwony

Porąbka - szlak czarny Skrzydlańskich Zbójników przez Skrzydlańskie Pieninki

Dalna Góra - Ostra Góra (616 m n.p.m.) – Worecznik - Skrzydlna - szlak żółty

Przenosza – szlak czerwony

Ciecień (829 m n.p.m.) - szlak niebieski

Księża Góra (649 m n.p.m.) - szlak niebieski

Grodzisko (618 m n.p.m.) - szlak czarny

Krzesławice, Diabelski Kamień przez Pogorzany, Szczyrzyc - szlak zielony

Janowice – szlak zielony

Jodłownik - Kostrza (725 m n.p.m.) - szlak zielony i szlak czarny

Zęzów (705 m n.p.m.) - szlak czarny

Tymbark - szlak zielony

Paproć (645 m n.p.m.) - szlak niebieski

Koszary, Walowa Góra, Pasierbiec - szlak żółty

Pasierbiecka Góra (764 m n.p.m.) - szlak żółty

Kamionna (802 m n.p.m.) - szlak żółty

Żegocina - szlak zielony

Łopusze Zach. (661 m n.p.m.) - szlak niebieski

Rozdziele, Przełęcz Widoma - szlak czarny

Laskowa Góra – Laskowa - szlak czarny

Korab (727 m n.p.m.) - szlak czarny

Sałasz (909 m n.p.m.) - szlak niebieski

Jaworz (921 m n.p.m.) - szlak niebieski

Babia Góra (728 m n.p.m.) - szlak żółty

Kłodne – szlak żółty

Męcina - Sałasz (909 m n.p.m.) - szlak niebieski

Łysa Góra (781 m n.p.m.) - szlak niebieski

Miejska Góra (716m n.p.m.) – szlak niebieski

Limanowa - szlak zielony

Jabłoniec (624 m n.p.m.) – Siekierczyna - szlak zielony

Kuklacz (774 m n.p.m.) - Łyżka (807 m n.p.m.) – szlak zielony

Pępówka (777 m n.p.m.) - szlak zielony

Łukowica - Szkiełek (755 m n.p.m.) – Młyńczyska - Jeżowa Woda (895 m n.p.m.) - szlak zielony

Ostra (925 m n.p.m.) - szlak zielony

Cichoń (926 m n.p.m.) - szlak czarny

Modyń (1028 m n.p.m.) - szlak niebieski

Zbludza – Kamienica - szlak czerwony

Zbludzkie Wierchy (680 m n.p.m.) – Szczawa - szlak niebieski

Mały Krzysztonów (984 m n.p.m.) - szlak żółty

Krzysztonów (1012 m n.p.m.) - Kutrzyca (1051 m n.p.m.) - szlak żółty

Jasień (1062 m n.p.m.) - szlak zielony

Kiczora (901 m n.p.m.) - Ostra (780 m n.p.m.) - Ogorzała (806m n.p.m.) - Mszana Dolna - szlak czarny im. Trybowskiej i Tolińskiego

Adamczykowa (611 m n.p.m.) - szlak czarny

Potaczkowa (746 m n.p.m.) – szlak czarny

Rabka-Zdrój - szlak niebieski

Grzebień (679 m n.p.m.) - Polczakówka (Królewska Góra 588 m n.p.m.)

Rabka-Zaryte - szlak żółty

Perć Borkowskiego - Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) - Schronisko Luboń Wielki - szlak czerwony

Przełęcz Glisne - szlak zielony

Szczebel (976 m n.p.m.) – szlak czarny

Kasinka Mała – szlak czarny – Schronisko Baza Lubogoszcz.

 

Dodatkowe trasy : Wiśniowa – szlak zielony Lubomir (904 m n.p.m)- szlak czerwony i żółty - Patryja ( 763 m n.p.m)- Lubień – szlak żółty- Zembolowa ( 855 m n.p.m) - szlak czarny Urbania Góra ( 671 m n.p.m) – Tokarnia, Łącko - szlak żółty Modyń ( 1028 m n.p.m) szlak niebieski – Młyńczyska , Pcim – szlak czarny – Kudłacze – szlak czarny i czerwony Łysina ( 891 m n.p.m) – szlak czerwony – Lubomir ( 904 m n.p.m) – szlak zielony – Wiśniowa. Główny Szlak Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” został wytyczony w formie pętli i można go

rozpoczynać w dowolnym miejscu !!!

Odkrywaj tajemnice Beskidu Wyspowego i zdobywaj rysia diamentowego, złotego i srebrnego.

REGULAMIN

 

W celu propagowania walorów Beskidu Wyspowego ustanawia się odznakę turystyczną "Beskidzkie Wyspy" za przejście trasy Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego.

 

§ 1.

Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, którego przebieg umieszczono na stronie www.odkryjbeskidwyspowy.pl/

 

§ 2.

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

 

§ 3.

Odznaka posiada następujące stopnie:

– srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego minimum 180 punktów GOT PTTK

– złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego

– diamentowy – przyznawany za jednorazowe przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie nie dłuższym niż 16 dni, podczas ciągłej wycieczki.

Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

 

§ 4.

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

 

§ 5.

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

 

§ 6.

Zdobywanie odznaki Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

 

§ 7.

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie. Zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki (odznakę można nabywać w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie)oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

 

§ 8.

Odznaka jest kontynuacją odznaki Beskidzkie Wyspy, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 roku.

 

Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.

XII edycja akcji "Odkryj Beskid Wyspowy 2021"

Relacje z wędrówek

Kalendarz imprez

02.07.2022 - Luboń Wielki (sobota wędrówka nocna) Rabka-Zaryte - szlak zielony Luboń Wielki - szlak zielony Rabka-Zaryte
03.07.2022 - Stacja Kolejowa w Dobrej X Galicyjski Piknik Kolejowy i Bicie Rekordu Świata w śpiewaniu piosenki kolejowej
03.07.2022 - Grodzisko Wiśniowa - szlak zielony - Ciecień - szlak niebieski - Księża Góra - Cubla Góra - Grodzisko - Borek - szlak niebieski i czarny - Raciechowice
10.07.2022 - Kamionna Żegocina - szlak żółty Kamionna - szlak niebieski Przełęcz Widoma - Rozdziele - szlak zielony - Łopusze Wschodnie - szlak zielony - Łopusze Zachodnie - Żegocina Wyjście również planowane jest z Kamionnej , Laskowej i Pasierbca.
17.07.2022 - Ćwilin Mszana Dolna - szlak żółty - Wsołowa - Czarny Dział - Ćwilin - szlak niebieski Gruszowiec - szlak niebieski Śnieżnica - szlak czarny - Dalna Góra - Worecznik - Skrzydlna
24.07.2022 - Łyżka Łukowica - szlak zielony Szkiełek - bez szlaku i szlak zielony - Pępówka - szlak zielony - Łyżka - szlak zielony Siekierczyna - szlak zielony - Kuklacz - Jabłoniec - Limanowa

Patronat medialny

Partnerzy