Golców (752 m)

Zalesiony szczyt nad doliną Starowiejskiego Potoku, niedaleko Limanowej. Przechodzi tędy niebiesko znakowany szlak w kierunku Modyni. Ze zboczy Golcowa rozciągają się piękne widoki na wschodnią i centralną część Beskidu  Wyspowego. W grudniu 1914 r. toczyły się tu krwawe walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i austro-węgierskimi.
Na północnym stoku Golcowa znajduje się cmentarz wojenny nr 369 z I wojny światowej, jeden z najładniej usytuowanych w Beskidzie Wyspowym. Jest nekropolią samodzielną, założoną na planie prostokąta o wymiarach 38 x 9,5 m. Niegdyś między nagrobkami stał wysoki na 10 m drewniany krzyż. Pochowano tu 79 żołnierzy, którzy zginęli w ostatniej fazie bitwy pod Limanową. W okolicznym lesie sporo pozostałości po okopach i rowach strzeleckich z I wojny światowej. Cmentarz został odnowiony wiosną 1987 r.
Niedaleko cmentarza, na malutkiej leśnej polance, przy szlaku niebieskim znajduje się kapliczka z figurką Matki Boskiej Bolesnej, ufundowana przez przewodników z Oddziału PTTK w Limanowej, odsłonięta 30 września 1995 r. Obok stoi niewielka wiata i ławy dla turystów.
 

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy