Kamiennik (827 m)

Imponujący szczyt, wznoszący się nad Lipnikiem i Porębą, stanowiący boczne ramię Pasma Łysiny. Od głównego grzbietu oddzielony jest głęboką przełęczą (709 m) z polaną Sucha (Równica). Masyw Kamiennika, doskonale widoczny od strony północnej porośnięty jest piękną buczyną karpacką. Bardzo stromy stok północno-wschodni, stanowiący krawędź nasunięcia płaszczowiny magurskiej na śląską, nazywany jest Piekłem, a osuwiskowy stok południowo-zachodni -  Zapadziem. Nazwa szczytu jest związana z funkcjonującymi tu niegdyś kamieniołomami „Nad Piekłem” i „W Papierni” oraz licznymi wychodniami skalnymi. Budowa geologiczna masywu Kamiennika sprzyja powstawaniu osuwisk. Największe, na stoku północnym ma postać wielkiej zerwy skalnej, której dolna część sięga Zasani. Nad kolejnym osuwiskiem, w rejonie wierzchołka 785 m utworzyła się rzadka forma podwójnego grzbietu. Intensywne ruchy osuwiskowe zanotowano w 1934 r. na południowych stokach, kiedy to jęzor osuwiska zatamował ujście potoku Łysina, tworząc nieduże jeziorko (dziś już nieistniejące). Skutkiem osuwiskowych spękań górotworu są niewielkie jaskinie, o charakterze prostych, głębokich szczelin, położone na spiętrzeniu grzbietu, przy zielonym szlaku: Jaskinia pod Zębem (16 m długości)  oraz Schronisko Andrzejkowe (8 m). Ze względu na pionowe rozwinięcie nie należy ich zwiedzać bez odpowiedniego sprzętu i przygotowania. Trzeci obiekt jaskinowy, Porębska Koleba (3 m długości) powstał w sposób sztuczny, w wyniku eksploatacji skał w kamieniołomie „Nad Piekłem”.

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy