Uklejna (680 m)

Wybitny, zalesiony szczyt w Paśmie Łysiny, opadający do doliny Raby trzystumetrowym progiem. Kontrast rzeźby spowodowany jest nasunięciem geologicznym płaszczowiny magurskiej na śląską. Nazwa góry wiązana jest z legendarnym nazwiskiem Uklej, który według jednych podań był zbójnikiem, według innych – bartnikiem w tutejszych lasach.
W lesie Czarne Błoto na północnych stokach, nieopodal przysiółka Bulina znajdują się liczne źródliska. W 2000 r. utworzono tu dwa niewielkie użytki ekologiczne, w których chroni się unikatową roślinność obszarów podmokłych: „Mokradło śródleśne” i „Młaka źródliskowa” (przy niebieskim szlaku, z tablicą informacyjną). W samej Bulinie między 1477 a 1571 rokiem funkcjonowała huta szkła (stąd nazwa od buł szklanych). W 1944 r. w przysiółku często przebywali partyzanci.
Sporo ciekawostek kryją również inne partie Uklejny. Nad myślenickim Zarabiem znajduje się utworzony w 1962 r. rezerwat krajobrazowy „Zamczysko nad Rabą” (1,35 ha), który objął ruiny baszty obronnej z XIII w. (patrz: Myślenice) i otaczający je kompleks leśny z dużym udziałem jodły oraz lasy grabowe z bluszczem. W końcu lat 90. XX w. na terenie rezerwatu wyznaczono ścieżkę dydaktyczną. Przy wejściu na ścieżkę widnieje stroma przecinka – ślad po skoczni narciarskiej, czynnej w połowie ubiegłego stulecia. Osiągano tu odległości skoku rzędu 30 metrów.
Pod szczytem, na wyraźnym spłaszczeniu znajdują się tajemnicze wały – być może ślady nowożytnych fortyfikacji. W rejonie wierzchołka działała w latach 1931-34 niewielka stacja astronomiczna wyposażona w jedną lunetę. Była to w zasadzie prymitywna budka, wyniesiona ponad teren na pniach ściętych drzew. Podobnie jak na Lubomirze, prowadzono tu obserwację gwiazd zmiennych zaćmieniowych. Ambitnych planów dotyczących budowy w tym miejscu Narodowego Obserwatorium Astronomicznego nie udało się zrealizować, choć już w 1927 r. powstał projekt obserwatorium autorstwa myśleniczanina, inż. Jana Hołuja. 
 

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy