Mogielica: Z Mogielicy na Przełęcz Pod Ostrą

Szlak Zielony

Jest to łatwy i ładny krajobrazowo szlak grzbietowy, stanowiący wariant dość długiego, ale łagodnego zejścia z Mogielicy. Na początku, przy zejściu ze szczytu, traci się blisko 300 m wysokości, potem prawie cały czas szlak prowadzi płasko. Poza początkowym odcinkiem znaczna część trasy jest widokowa.

Ze szczytu Mogielicy szlak zielony obniża się na wschód, przechodząc skrajem wyrębu i przez wiatrołomy, które nawet nieco utrudniają wędrówkę. Wkrótce w lewo odchodzą znaki żółte do Tymbarku. Teraz szlak zielony stromo schodzi przez las na południowy wschód. Gdy z prawej dołącza dróżka, która trawersuje południowym stokiem szczyt Mogielicy, grzbiet nieco się wyrównuje, a szlak już łagodniej schodzi wśród mieszanego lasu i młodników. Na kolejnym wyrównaniu, obok ogrodzonego pola, szlak wchodzi w wądroże, mija przydrożny krzyż i doprowadza w końcu do pierwszych zabudowań na skraju lasu. Są to, podchodzące aż na grzbiet, domostwa należącego do Zalesia osiedla Frankowa.Z prawej dochodzi dróżka, która sprowadza w dolinkę potoku Mogielica i do Szczawy-Bukówki, już w dolinie Kamienicy.

Teraz szlak ponad godzinę wiedzie niemal płaską drogą grzbietową, z widokami głównie na południową stronę. Na pierwszym planie widać odchodzącą w prawo od grzbietu rozległą kulminacje o nazwie Hala (912 m) - pokrytą łąkami, polami i zagajnikami, na której widać też pojedyncze zagrody. W oddali widać wschodnią część Gorców, z okazałym masywem Wielkiego Wierchu, wystającym zza niego Gorcem i Lubaniem w oddali. Szlak przyjmuje teraz kierunek dokładnie wschodni i wśród pól i łąk mija po prawej przycupnięte na stoku zagrody, doprowadzając w końcu na skraj lasu. W lewo odchodzi dróżka, którą można zejść do górnego przysiółka Słopnic o "smakowitej" nazwie Kęski. Przez ok. 2 km znaki prowadzą teraz szeroką, leśną drogą. Gdy las się kończy, schodzi ona nieznacznie na szerokie siodło - Przełęcz Słopnicką (766 m). Tu szlak przecina przechodzącą przez przełęcz lokalną bitą drogę ze Słopnic do Zalesia i, skręcając łukiem w lewo, podchodzi rozległymi polami w kierunku zabudowań osiedla Piechotówka. Stąd ładne widoki na pobliski Cichoń, a za doliną po prawej masyw Modyni.

Szlak wchodzi w las na skraju wypiętrzenia Cichonia (925 m) - zwanego też Tokoniem. Nie wyprowadza jednak na wierzchołek, pozostawiając go nieco z lewej, i trawersuje wydłużoną kulminację przez młodnik po południowej stronie. Gdy szlak wychodzi z lasu, już po wschodniej stronie szczytu, na łuku drogi, ponad łąkami znajduje się dobre miejsce widokowe z panoramą na Modyń i Gorce. Jeszcze kilkaset metrów i droga, a z nią szlak, schodzą łagodnie na przełęcz do szosy przewijającej się pod stromym stokiem Ostrej.

Warte uwagi

Czas przejścia 3 godz., w drugą stronę 3 3/4 godz.

Patronat medialny

Partnerzy