Hotel „Laskowianka”

34-602 Laskowa 717

tel. 18 333 30 63

Oferta

Laskowa

Wieś gminna (3160 mieszkańców) malowniczo położona w głębokiej dolinie Łososiny, w otoczeniu stromych stoków Pasma Łososińskiego i Pasma Kamionnej - Kobyły. Dzięki swym walorom klimatycznym i krajobrazowym stanowi popularny ośrodek wypoczynkowy dla mieszkańców Nowego Sącza i Krakowa.

Patronat medialny

Partnerzy