V Rajd dla dzieci i młodzieży Beskidzkie Wyspy - Kamionna

2018-05-04

organizator: Gmina Żegocina i Gmina Laskowa

Godz.8.30
Wyjście na trasę pod opieką przewodnika

Do wyboru trasy :
1/ szlak czarny i niebieski z Laskowej / k/kościoła/ ( 2 godziny)
2/ szlak żółty z Żegociny / k Urzędu Gminy/ ( 1,5 godziny )
3/ szlak żółty z Pasierbca k/ kościoła / (2 godziny)

Godz. 11.00 – 13.30
Spotkanie uczestników Rajdu na szczycie Kamionnej
- występy, konkursy, posiłek, pamiątkowe odznaki i stemple

Godz. 13.30
Powrót i zakończenie rajdu

Zgłoszenia grup oraz ilości uczestników należy przesłać do 25 kwietnia 2018
roku na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Laskowej
Dyrektor Zdzisław Pajor
Tel 661442221
e-mail: gok.laskowa@xl.wp.pl

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie
Dyrektor Mieczysław Kędra
Tel 606884322
e-mail :cksit@interia.pl