Ciecień

2010-06-08 | Źródło: onet.pl

Całkowicie zalesiony wierzchołek Cietnia (829 m) jest najwyższym szczytem w dość wyraźnym, najbardziej na północ wysuniętym grzbiecie Beskidu Wyspowego.

Ustawiony prawie idealnie południkowo, rozdziela dolinę Krzyworzewki od zachodu i Stradomki od wschodu. Sam szczyt rzadko stanowi cel wycieczki. Częściej turyści wybierają trasę przechodzącą przez cały grzbiet od Poznachowic do Przełęczy Wierzbanowskiej lub Szczyrzyca.