Góralska Ostoja

Pcim 1205 32-432 Pcim

608 377 093

Oferta

Pcim

Duża wieś gminna (5100 mieszkańców) w dolinie Raby, atrakcyjnie położona na pograniczu Beskidu Wyspowego i Średniego (Makowskiego). ?Centrum? wsi z kościołem parafialnym jest zlokalizowane w dolinie Kaczanki wypływającej ze stoków Kotonia i Ostrysza. Pcim jest znanym ośrodkiem letniskowym i niepisaną ?stolicą? grupy etnograficznej Kliszczaków. Pochodzenie nazwy nie jest określone jednoznacznie, badacze wywodzą ją albo od słowa ?ptak?, albo od błyszczących (?blscin?) wód potoku.

Patronat medialny

Partnerzy