Białowodzka Góra (616 m)

Piękny, zalesiony szczyt wznoszący się stromymi stokami nad Dunajcem. Dwie kulminacje Białowodzkiej Góry - Zamczysko (608 m) i Rozdziele (616 m) są wysuniętym na wschód fragmentem Pasma Łososińskiego. Z podszczytowego osiedla Zawadka rozciągają się wspaniałe widoki na cały Beskid Wyspowy, przy dobrej pogodzie widać stąd również Babią Górę i Tatry. W 1961 r. utworzono we wschodnich partiach Białowodzkiej Góry rezerwat przyrody. Występują tu dobrze zachowane naturalne lasy grądowe, liczne stanowiska roślin ciepłolubnych oraz rzadkie gatunki drzew i krzewów, np. jarząb brekinia, klon polny, dąb bezszypułkowy, irga. Na północnych stokach Zamczyska można zobaczyć liczne wychodnie skalne. Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach prac archeologicznych pozwalają przypuszczać, że na Białowodzkiej Górze mógł się znajdować zagadkowy gród o nazwie „Lemiesz”, wspominany wcześniej jedynie w przekazach ludowych. Stanowił on prawdopodobnie jeden z elementów średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego, ciągnącego się wzdłuż doliny Dunajca.
Na południowych stokach Białowodzkiej Góry, nad wsią Klęczany znajduje się kamieniołom, jeden z największych na terenie Beskidów.
 

Warte uwagi

aaaaa

To jest takie testowe miejsce, 123, To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123 To jest takie testowe miejsce, 123.

Patronat medialny

Partnerzy